Organizátori

SYA.sk

Sponzori

Yo-yo.sk Stringy.sk Yoyoworld.dk YoyoFactory Slusny.net AceYo Yoyoraven Onedrop Yoyos Precise Yoyos TurningPoint Smashing Yoyo Company Kendama-Europe Honey String #NDOS