Pravidlá povinných trikov

 1. Vo všetkých kategóriách je povinnosť návratu yoya bindom (cez slučku). Pri nepodarenom binde sa celý trik počíta ako neúspešný.

 2. Trik musí byť zakončený chytením yoya do jednej ruky, tak aby sa yoyo pri návrate neodrazilo od tela, alebo by pri chytení pomohla druhá ruka.

 3. Po zakončení triku musí byť vždy správne navinutý string = bez uzlu. Rozhodca si môže vždy vyžiadať kontrolu stringu.

 4. Všetky yoyá musia byť schopné vykonať minimálne 3 sekundového sleepera. Rozhodca si môže kedykoľvek vyžiadať kontrolu tejto vlastnosti.

 5. Priestor pre predvedenie triku je vyznačený páskou, kriedou alebo akýmkoľvek iným zreteľným spôsobom, pričom šírka vyznačenia sa považuje za priestor mimo hraciu plochu. Veľkosť hracieho priestoru je štvorec vo veľkosti 75x75 cm.

 6. Každý hod v hracom priestore sa automaticky považuje za pokus o trik.

 7. Všetky triky musia byť predvedené tak, že súťažiaci stojí oboma nohami vo vnútri hracieho priestoru. Akýkoľvek pokus súťažiaceho s nohou (nohami) mimo priestor sa považuje za neúspešný pokus.

 8. Pre súťažiaceho, ktorý je práve na rade (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený priestor), sú povolené iba tieto triky: Throwdown, Sleeper, Forward pass, jeden Loop the loop, alebo úpravy stringu. Pokus o súťažný trik (mimo hore uvedených) je automaticky považovaný za neúspešný pokus v danom triku.

 9. Pokiaľ sa súťažiaci nachádza mimo hracej plochy, môže string upravovať buď manuálne alebo natiahnutím nového stringu rovnakej dĺžky ako bol string predchádzajúci (+/- 2 cm).

 10. Pokiaľ nohy súťažiaceho opustia pri vykonávaní triku vyznačený priestor, automaticky sa daný trik považuje za neúspešný.

 11. Pokiaľ nie je u triku uvedené inak, nie sú pri jeho vykonávaní povolené akékoľvek minutia stringu a podobné chyby.

 12. Súťažiaci môže použiť akékoľvek yoyo. Pokiaľ nieje uvedené inak, je možné použiť iba jedno yoyo, jeho výmena je možná iba pokiaľ to dovolí rozhodca (rozbitie yoya a pod.). Na tie-break sa musí použiť iba jedno yoyo.

 13. Skracovanie stringu pomocou omotávania okolo ruky alebo prstu z dôvodu jednoduchšieho predvedenia triku je zakázané. Všetky triky musia byť predvedené s plnou dĺžkou stringu (šnúrky).

 14. Opakovanie daného triku je možné tak dlho, dokiaľ jeho predvedenie nie je čisté. Tzn. Je možné miesto desiatich Loopov predviesť loopov dvadsať, s tým, že zakončenie musí byť čisté. Bodové ohodnotenie však zostáva rovnaké.

 15. Akýkoľvek súťažiaci, ktorý nie je práve hodnotený a bude rušiť práve hodnoteného súťažiaceho, alebo rozhodcov pri ich výkone môže byť diskvalifikovaný.

 16. Rozhodnutie rozhodcu/ov je konečné.

Hodnotenie povinných trikov pre kateg. 1A začiatočníci

Bodové hodnotenie:

Na každý trik sú dva pokusy. Prvý úspešný je ohodnotený 5-timi bodmi, druhý potom 3-mi bodmi. Víťaz je určený jednoduchým súčtom bodov.

Pravidlá pre Freestyle

http://tokyo15.com/en/contest-divisions/freestyle-rule/

Ak niečomu v pravidlách nerozumiete, pokojne nám napíšte na Facebook stránku